Aarhus University Seal

Hjernesygdomme i Danmark

Klinisk Epidemiologisk Afdeling står bag en detaljeret kortlægning af hjernesygdomme i Danmark som er publiceret i BMJ Open.

Hospitalskrævende hjernesygdomme er hyppige, alvorlige, komplekse og omkostningstunge for samfundet. Det er hovedbudskabet i vores detaljerede kortlægning af de 25 væsentligste hjernesygdomme i Danmark i perioden 1995-2015.

Forskningsresultaterne er opsummeret i denne folder, som viser at:

  • Knap hver femte dansker har været på hospital med en hjernesygdom
  • Dødeligheden er fem gange højere for personer med hospitalskrævende hjernesygdom sammenlignet med personer af samme køn og alder
  • Personer med hospitalskrævende hjernesygdom har ofte andre sygdomme
  • Samfundsomkostningerne for personer med hospitalskrævende hjernesygdom er høje; 39 mia. kr. i direkte meromkostninger og 83 mia. kr. i indirekte meromkostninger, hvilket svarer til 6 % af det samlede bruttonationalprodukt.

Forskningsresultaterne er publiceret i BMJ Open. Artiklen er frit tilgængelig her.


Hvem står bag?

Studiet er gennemført i et samarbejde mellem forskere fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling med sundhedsøkonomisk bistand fra økonomer på School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet samt fra det økonomiske konsulenthus Incentive.

Studiet er initieret og finansieret af Lundbeckfonden. Fonden har ikke haft nogen rolle i forhold til forskningsdesign, udførelse, analyse eller rapportering af undersøgelsen.

     

Download folderen om hjernesygdomme i Danmark ved at klikke på billedet.


In English

Our new study Occurrence, mortality and cost of brain disorders in Denmark: a population-based cohort study is now available in BMJ Open (open access). Read more here.