Aarhus University Seal

Bedre sundhed 50+

- en online spørgeskemaundersøgelse om livsstil, sundhed og helbred

Formål

Formålet med Bedre sundhed 50+ er at blive klogere på sammenhængen mellem livsstil og helbred blandt personer på 50 år eller derover.

Vi er særligt interesserede i at blive klogere på, hvorfor nogle mennesker får forskellige sygdomme (og i nogle tilfælde flere end én), mens andre ikke gør. Desuden vil vi gerne finde ud af, hvad man kan gøre for at forhindre, at sygdommene opstår - især om der er noget ved folks livsstil, der nemt kan ændres for at mindske risikoen for sygdom.

Hvad går det ud på?

Deltagere i Bedre sundhed 50+ bliver bedt om at udfylde et detaljeret spørgeskema på nettet om livsstil, sundhed og helbred. Spørgsmålene handler f.eks. om søvn, stress, kost, rygning, fysisk aktivitet, ensomhed samt eventuelle sygdomme og lidelser.

Det tager ca. 30 minutter at udfylde spørgeskemaet, og det gøres nemmest på en pc.

Hvem kan deltage?

Personer på 50-65 år, som har modtaget et brev om Bedre sundhed 50+ i e-Boks, kan besvare det online spørgeskema. I første omgang har vi inviteret i alt 300.000 personer til at være med indtil udgangen af februar 2022. Vi håber dog, at vi på sigt kan få flere med.

Hvad gavner det?

Bedre sundhed 50+ skal være med til at sikre bedre sundhed for alle over 50 år. Forskningsresultaterne vil blive formidlet til læger og andet sundhedspersonale samt til befolkningen.

Hvem står bag?

Forskere fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet står bag projektet, og Danmarks Statistik hjælper med at indsamle svarene fra de mange deltagere.

Datasikkerhed

Spørgeskemadata indsamles, opbevares og analyseres i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse og bliver behandlet strengt fortroligt. Deltagere vil ikke blive identificeret med navn, og resultaterne af projektet vil udelukkende blive præsenteret som grafer og tal.

De indsamlede data bliver opbevaret, så længe det er nødvendigt ift. formålet med Bedre sundhed 50+ og i henhold til gældende lovgivning.

     

Projektet begyndte i september 2021.

     

Bedre sundhed 50+ is an online questionnaire study on lifestyle and health among people aged 50+