Aarhus University Seal

Resultater

Vi er færdige med at indsamle svar fra de online spørgeskemaer og er lige nu i gang med at kontrollere data for fejl. Desuden arbejder vi på den første videnskabelige artikel og er ved at planlægge de statistiske analyser, som vil besvare vores forskningsspørgsmål.

Følgende er eksempler på nogle af de ting, vi gerne vil besvare med Bedre sundhed 50+ 

  • Hvordan påvirker vægt ens livskvalitet, sociale liv og udviklingen af sygdomme?

  • Er der en sammenhæng mellem det man spiser og risikoen for at få demens?

  • Er der en øget risiko for kræft eller hjertekarsygdomme blandt personer, der ryger e-cigaretter frem for normal tobak?

  • Er særlige kost- og motionsvaner forbundet med øget risiko for irritabel tyktarm?

Alle resultater fra projektet vil blive offentliggjort i videnskabelige artikler i forskellige tidsskrifter. De fleste artikler vil være på engelsk, men en kort dansk beskrivelse af resultaterne vil blive lagt ud her på siden. Den første artikel vil fokusere på at beskrive projektet og gruppen af deltagere som helhed (fordelingen af deltagernes alder, køn, uddannelse mv.). Vi forventer, at denne artikel vil være færdig inden sommeren 2023.

Der vil løbende blive iværksat flere undersøgelser baseret på de indsamlede spørgeskemadata.